TANIMI


Arpa tanelerinin öğütme işleminden geçirildikten sonra yüksek sıcaklıkta buhar verilerek (60-82 oC) peletleme işlemine tabi tutulmasıdır

FAYDALARI

  Geviş getiren hayvanlar için yüksek nişasta ve enerji kaynağı olan arpanın işkembede kalış süresini uzatarak ve daha yavaş salınımlı sindirilmesini sağlayarak stabil bir işkembe ortamı sağlanmasına yardımcı olur. Yemden yararlanmayı arttırır.

Yüksek sıcaklık altında yapılan peletleme işlemi nedeniyle daha sterildir. Mikrobiyolojik bulaşıklıklar ve zararlı

Yüksek sıcaklık altında yapılan peletleme işlemi arpanın nişasta sindirilebilirliğini arttırarak verim artışı sağlar.

Enerji ve nişasta yönünden fakir olan toplam rasyonlarda enerji kaynağı olarak pelet arpa ile rasyon dengelenir ve verim artışı sağlanır.

KULLANIMI

Toplam rasyonlarda veya kendi yemini yapanlarda diğer hammadde ve yemler ile karıştırılarak verilebilir.

Kullanmakta olduğunuz CANOĞLU süt ve besi yemlerimizin çeşidi ile rasyonda kullanılan diğer kaba ve konsantre yem kaynaklarının niteliğine göre kullanım oranları değişebilir.

ÜRETİM ŞEKLİ

Pelet formda üretilir.

BESİN DEĞERLERİ

Kuru Madde % 88
Ham Protein % 9.5
Ham Yağ % 1.8
Ham Selüloz %  4.3
Ham Kül % 2.5
NDF % 21
ADF % 6
ADL % 1.3
Kalsiyum % 0.07
Toplam Fosfor % 0.36
TSE Metabolik Enerjl kcal/kg 2650