LABORATUVAR

CANOĞLU yem analiz laboratuvarında aşağıdaki analizler yapılmaktadır.

  Kuru Madde
  Ham Kül
  Ham Protein
  Ham Sellüloz
  ADF
  NDF
  Ham Yağ
  Nişasta
  Şeker
  Tuz
  Üre
  Enerji Hesaplanması
  Üreaz Aktivitesi
  Mikrobiyolojik Analizler (Total Bakteri, Küf)